O MNIE

o mnie psycholog wroclawJestem psychologiem, terapeutą behawioralnym i coachem. Od 8 lat zajmuję się, terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju. Prowadzę terapię dorosłych, dzieci i młodzieży.

W mojej pracy zajmuję się, też osobami: doświadczającymi przemocy i z problemami uzależnień w rodzinie ( behawioralnymi oraz od substancji psychoaktywnych) oraz z z zaburzeniami lękowymi. Współpracuję ze szkołami podstawowymi, średnimi oraz ośrodkami resocjalizacji dla nieletnich. Prowadzę warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Stworzyłam swój autorski program terapeutyczny: zajęcia z piłki nożnej dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Jestem założycielem Centrum Radzenia Sobie ze Stresem, oraz właścicielem Centrum Szkoleń. Ukończyłam na SWPS dwa kierunki: psychologię kliniczną z rocznym kursem terapii behawioralno - poznawczej, oraz psychologię zarządzania i marketingu.

Zapraszam też na coaching life oraz biznesu. Pracuje z klientami/pacjentami koncentrując się na tu i teraz, wyposażając w narzędzia oraz nowe schematy myślowe, które poprawiają jakość życia i pozwalają na zrozumienie rzeczywistości.

 

Wykształcenie:

SWPS Wrocław Psychologia Specjalność Kliniczna,
SWPS Wrocław Psychologia Zarządzania i Marketingu
Prymus- Coach Biznesu
Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie w trakcie certyfikacji
Terapia Behawioralna
SWPS roczny kurs Terapia Behawioralno - Poznawcza
SWPS kurs: Zaburzenia Lękowe
SWPS kurs: Radzenia Sobie Ze Stresem
Terapia Behawioralna w Teorii i Praktyce 3 Modułowy Kurs Bazowy
Bardzo Późna Interwencja Behawioralna
Techniki SAZ w Rozwijaniu Samodzielności
Osób z Zaburzeniami Rozwoju
Techniki SAZ w Pracy z Grupą
Techniki SAZ w Przygotowaniu Dziecka do Integracji
Certyfikat udziału w Warsztatach:
-Nowe Metody i Techniki W Terapii Zaburzeń Lękowych
-Certyfikat Ukończenia Kursu:
-Terapia behawioralna Dzieci Z Autyzmem
-Zaświadczenie o Uczestnictwie w Szkoleniu
-Diagnoza Funkcjonalna PEP-R
-Certyfikaty uczestnictwa w OgólnoPolskim Kongresie Psychologów i Psychoterapeutów